ZAKRES PROJEKTU

Proces projektowy składa się z kilku etapów. Istnieje możliwość zamówienia projektu kompleksowego z nadzorem autorskim lub częściowego, np.: tylko jednorazowej konsultacji, wyłącznie projektu koncepcyjnego z wizualizacjami, projektu kompleksowego wybranych pomieszczeń lub projektu kompleksowego bez nadzoru autorskiego.

Wszystkie etapy realizuję w ścisłej współpracy z Inwestorem. Ofertę dla każdego projektu przygotowuję indywidualnie po zapoznaniu się z jego zakresem. Ceny za usługę ustalam w zależności od skomplikowania projektu oraz metrażu.

PRZYKŁADOWE ZAKRESY OPRACOWANIA:

  • KONCEPCJA PODSTAWOWA:
    Aranżacja układu funkcjonalnego w formie rzutów oraz charakterystyczne rozwinięcia ścian. Dodatkowo tabela specyfikacji wszystkich elementów wyposażenia.
  • KONCEPCJA STANDARDOWA:
    Aranżacja układu funkcjonalnego w formie rzutów oraz charakterystyczne rozwinięcia ścian. Wizualizacje pomieszczeń z kosztorysem wyposażenia.
  • PROJEKT KOMPLEKSOWY:
    Aranżacja układu funkcjonalnego w formie rzutów. Wizualizacje pomieszczeń z kosztorysem wyposażenia. Projekt wykonawczy oraz kilka spotkań w ramach nadzoru autorskiego.

KONSULTACJA

Jest to jednorazowe, odpłatne spotkanie w celu udzielenia porady architektonicznej, podsumowane rysunkiem rzutu aranżacyjnego lub początek współpracy nad kompleksowym projektem wnętrz. Konsultacja może nastąpić przed zakupem mieszkania w celu omówienia możliwości zmian i dostosowania ich do potrzeb Klienta.

PROJEKT KONCEPCYJNY

Obejmuje przygotowanie na podstawie inwentaryzacji stanu istniejącego i dokładnych wytycznych Inwestora koncepcji układu funkcjonalnego wnętrza: rzutu aranżacyjnego. Na podstawie ustalonych z Inwestorem ogólnych zasad rozwiązań estetycznych, materiałowych, kolorystycznych, oświetleniowych i dekoracyjnych zostają przedstawione wizualizacje z dokładną specyfikacją lub kosztorysem wszystkich elementów wyposażenia.

PROJEKT WYKONAWCZY

Stanowi komplet rysunków z wytycznymi budowlano-wykonawczymi, na podstawie których każdy podwykonawca będzie mógł zrealizować swoje dzieło. Przedstawione są w formie rzutów, rozwinięć każdej ze ścian oraz rysunków detali. Ostatnim elementem projektu wykonawczego jest podsumowanie specyfikacji i przybliżony kosztorys wyposażenia w zakresie elementów stałych i ruchomych sporządzone na podstawie wycen wykonawców i dostawców.

NADZÓR AUTORSKI

Polega na koordynacji i sprawdzaniu przez projektanta zgodności postępujących prac budowlanych z opracowanym projektem wykonawczym.

NADZÓR ROZSZERZONY

Polega na koordynacji i sprawdzaniu przez projektanta zgodności postępujących prac budowlanych z opracowanym projektem wykonawczym. Architekt w ścisłym porozumieniu z Inwestorem dokonuje zamówień materiałów oraz ustala harmonogram prac wykonawczych. Dba o sprawną logistykę prac i wysoką jakość, odciążając Klienta i służąc profesjonalną wiedzą.

WYKONAWCY

Współpracuję z zaufanymi ekipami wykonawców z każdej branży, którzy według rysunków profesjonalnie zrealizują projekt wnętrza. Jestem także otwarta na ekipy wskazane przez Inwestora. Fachowość wykonawców i jakość ich pracy dają gwarancję uniknięcia kosztownych błędów i pomyłek.